BORIS FRANULOVIĆ, dr.med.

Posjeduje višegodišnje kliničko iskustvo rada u bolnici i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Trenutačno je zaposlen u Domu zdravlja Centar u Zagrebu. Posebno se specijalizirao za vođenje trudnoća i rješavanje ginekoloških problema od malih kirurških zahvata do kompleksne dijagnostike različitih ginekoloških problema. Redovito se educirana na domaćim i međunarodnim kongresima i tečajevima trajne edukacije.

WordPress Image Lightbox Plugin