prof.dr.sc. IVAN MALČIĆ, dr.med.

Ivan Malčić jedan je od najpoznatijih dječjih kardiologa u Hrvatskoj, jednako ekspertan u neinvazivnoj, invazivnoj i intervencijskoj dječjoj kardiologiji. Posebni interes prof. Malčića područje je fetalne ehokardiografije i jedan je od rijetkih fetalnih ehokardiografičara u Hrvatskoj.
Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije. Od 1982. pročelnik je Zavoda za pedijatrijsku kardiologiju te predstojnik Klinike za pedijatriju (1996.-2001. i 2005.-2012.). Voditelj je Referentnog centra za pedijatrijsku kardiologiju od 2005. godine. Znanstvene interese razvija u pedijatrijskoj kardiologiji i reumatologiji, fetalnoj kardiologiji, kardiomiopatijama, invazivnoj i intervencijskoj pedijatrijskoj kardiologiji. Voditelj je 4 znanstvena projekta, publicirao je oko 500 znanstvenih i stručnih radova, urednik je 6 subspecijalističkih knjiga, koautor u brojnim stručnim knjigama. Mentor je u 10 magisterija, 6 doktorata, 20 studentskih diplomskih radova. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2000. godine.

WordPress Image Lightbox Plugin