TINO KLANCIR, dr.med.univ.mag.med.

Višegodišnje anesteziološko iskustvo bolničkog rada razvio je u KB-u Sveti Duh s posebnim naglaskom na specifičnosti anestezije kod trudica. Kontinuirano se educira u područjima regionalne i opće anestezije te naprednih tehnika oživljavanja. Predavač je na domaćim i međunarodnim kongresima.

WordPress Image Lightbox Plugin