prof.dr.sc. BERIVOJ MIŠKOVIĆ, prim.dr.med

Radi na Klinici za ginekologiju i porodništvo KB-a Sv. Duh od 1991. godine. Predstojnik je Klinike od 2009. i profesor na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Uz klasičnu ginekologiju i porodništvo uže područje interesa mu je prenatalna dijagnostika i terapija.
Kao subspecijalist fetalne medicine i opstetricije na Klinici u praksu uveo je dijagnostičke ultrazvučne invazivne zahvate kao što su biopsija korionskih resica i intrauterina transfuzija.
Mentor je specijalizantima ginekologije i opstetricije te mentor diplomskih radova i doktorskih disertacija. Predaje na kolegiju Ginekologija i opstetricija i kolegiju Medicinske etike za studente 5. i 6. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Organizator je ili predavač na poslijediplomskim tečajevima stalnog usavršavanja na MF-u: “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu”, “Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta”, “Opstetričke operacije”, “Ultrazvuk u neuropedijatriji”.
Sudjeluje na znanstveno-istraživačkim projektima, publicirao je 57 znanstvenih i stručnih radova, autor je i koautor 7 poglavlja u stranim i 13 poglavlja u domaćim udžbenicima. Priredio je više desetaka izlaganja na hrvatskim i međunarodnim stručnim skupovima. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu.
Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Nekoliko godina bio voditelj hrvatskog ogranka međunarodne ultrazvučne škole Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound.

WordPress Image Lightbox Plugin